Installations
Jazz Art
Portfolio
Logo Design
Book Design
Works
Photos

CV
Contact

"სერგო ზაქარიაძე" ჩანაწერები ჩემი ფიქრებისა - თბილისი - 2014

კონცეფციის ავტორი / შემდგენელი: ნინო ზაქარიაძე
მხატვარი-დიზაინერი: დავით ჯანიაშვილი
ვიდეორგოლის რეჟისორი: ანდრო ჭიაურელი

წიგნი გამოცემულია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მხარდაჭერით

კომპლექტი შეიცავს: წიგნი I - 120 ფოტოსურათი, 304 გვ. / წიგნი II - 147 ფოტოსურათი, 272 გვ. / წიგნი III - 197 ფოტოსურათი, 240 გვ. და DVD დისკს

ყუთი - მყარი მუყაო - გლუვი ლამინირება - შერჩევითი ლაქი / ყდა - მყარი მუყაო - გლუვი ლამინირება - შერჩევითი ლაქი

დაიბეჭდა შპს "სეზანი"-ში

 

 

Back to Top
Back to Book Design